QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP

Bao gồm 5 bước bên dưới:

Tư Vấn & Hỗ Trợ Đăng Ký Chứng Chỉ

Agreso ngoài phát triển hệ thống farm, các giải pháp về đầu ra, chúng tôi còn tư vấn, đăng ký, các chứng chỉ thực hành nông nghiệp bền vững như VietGAP, GlobalGAP, USDA, HACCP, chứng chỉ organic hữu cơ phục vụ cho mục đích chứng nhận hàng hoá sạch.

Đăng Ký Tư Vấn