Điện Thoại

+ 84 269 2205 168

Email

management@greensowing.com

Địa Chỉ

Văn Phòng Đại Diện: Landmark 81, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Trụ sở chính: Nghĩa Hưng, Chư Pah, Gia Lai.