ABOUT
Giới Thiệu Về
AGRESO

Agreso cung cấp các giải pháp toàn diện để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững và chất lượng thông qua việc kết hợp hài hoà giữa công nghệ, sản xuất và thực hành nông nghiệp.

Đối với nhu cầu hộ gia đình, chúng tôi cung cấp giống, kỹ thuật chăm sóc, hệ thống trồng trọt, điều khiển tự động mang lại trải nghiệm phát triển sản phẩm sạch vượt trội hiệu quả ngay tại chính gia đình của bạn.

Đối với hộ nông dân và các nhà phát triển sản phẩm nông nghiệp, chúng tôi cung cấp giải pháp quy hoạch trang trại, phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn, tư vấn hỗ trợ đầu ra.

nhà kính mini Agreso

PRODUCTS

Các Sản Phẩm Của Agreso