GIA VỊ

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN AGRESO
Sản Phẩm
Tồn kho
hôm nay
( tấn )
Giá Exwork
(USD/tấn)
Dự kiến thu
hoạch thêm
( tấn )
Thời gian
Trồng sạch
theo yêu cầu
Khoai Lang Mật
19
10
Tháng 10, 11, 12
Khoai Lang Tím
5
2
Tháng 10, 11, 12
Khoai Lang Vàng
6
3
Tháng 10, 11, 12
Ổi Lê
5
2
Tháng 10, 11, 12
Bưởi Da Xanh
4
1
Tháng 10, 11, 12
Bơ Booth
3
1
Tháng 10, 11, 12
Bơ 034
2
1
Tháng 10, 11, 12
Sầu Riêng
1
1
Tháng 10, 11, 12
Ớt
2
1
Tháng 10, 11, 12
Thanh Long
3
2
Tháng 10, 11, 12
Bưởi
3
3
Tháng 10, 11, 12
Gừng
3
1
Tháng 10, 11, 12

Thiết Kế Farm