KHOAI LANG

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN AGRESO
Sản phẩm
Tồn kho
hôm nay ( tấn )
Giá Exwork
( USD / tấn )
Dự kiến thu hoạch
thêm ( tấn )
Thời gian
Trồng sạch
theo yêu cầu
Khoai Lang Mật
19
10
Tháng 10, 11, 12
Khoai Lang Tím
5
2
Tháng 10, 11, 12
Khoai Lang Vàng
6
3
Tháng 10, 11, 12
Ổi Lê
10
5
Tháng 10, 11, 12
Bưởi Da Xanh
4
3
Tháng 10, 11, 12
Bơ Booth
3
2
Tháng 10, 11, 12
Bơ 034
2
1
Tháng 10, 11, 12
Sầu Riêng
6
2
Tháng 10, 11, 12
Ớt
5
4
Tháng 10, 11, 12
Thanh Long
3
10
Tháng 10, 11, 12
Bưởi
6
3
Tháng 10, 11, 12
Gừng
3
6
Tháng 10, 11, 12